Menu
Košarica

Zasebnost

ZASEBNOST IN PIŠKOTKI

Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, namenjenih zaščiti pred izgubo, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Brez vaše posebne privolitve vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, prodali ali zamenjali z nobeno drugo ustanovo, podjetjem ali fizično osebo.

UPRAVLJALEC PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov je družba RD d.o.o., Štebijeva 10,1231 Črnuče.

OSEBNI PODATKI

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Ponudnik, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti, zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, lokacija);
 • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali email komunikacije, datum, ura in trajanje telefonskih klicev, posnetek telefonskih klicev);
 • kanal in kampanja – način pridobitve kupca oziroma vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z upravljalcem (spletna stran in oglasna kampanja oziroma akcija, klicni center, fizična prodajalna);
 • podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca na osnovi IP naslova (anonimno, datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta) ter podatke o uporabi prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca;
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev s strani uporabnika, npr. v okviru nagradnih iger ali poslanih povpraševanj;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razenkadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naročite na prejemanje e-revije, sodelujete v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

Časovno obdobje, v katerem Ponudnik hrani zbrane podatke, jepodrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov te Politike.

NAMENI OBDELAVE IN PODLAGE ZAZBIRANJE PODATKOV

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjihpravnih podlagah:

 • zakon in pogodbeni odnosi,
 • privolitev posameznika in
 • zakoniti interes.

OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONA IN POGODBENIH ODNOSOV

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbenaobveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe sponudnikom, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti potrebne osebne podatke;v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete sklenitipogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobavitiproduktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

Namen obdelave

Podrobnejša obrazložitev

Sklenitev in izvajanje pogodbe

Sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov in zagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami, preverjanjem vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti (zakoniti interes ponudnika za obdelavo vaših osebnih podatkov, točka (f) člena 6 (1) GDPR).

Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko emaila ali SMSa

V podjetju RD d.o.o. na podlagi zakona ZEKom-1 (Zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije, ki se izvaja na podlagi direktive 2002/58 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002) svoje kupce obveščamo o svojih izdelkih, storitvah in vsebinah. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov.

Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na email naslov trgovina@unistore.si, ali z uporabo obrazca v svojem računu na portalu UNIStore.

Namen obdelave

Podrobnejša obrazložitev

Splošna statistična obdelava podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih) za namene internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregatnega obnašanja kupcev, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije

V podjetju RD d.o.o. izvajamo splošno statistično obdelavo podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih), na podlagi katere izvajamo interne analize prodaje, ponovnih nakupov in agregatnega obnašanja kupcev ter spremljamo in optimiziramo svojo poslovno učinkovitost in optimiziramo svoje oglaševanje, npr.:

 • Spremljamo prodajo po naših prodajnih kanalih (internet, trgovine, klicni center)
 • Spremljamo koliko kupcev izvaja ponovne nakupe, kako hitro in v kolikšni vrednosti
 • Spremljamo splošne statistične prodajne podatke, kot so povprečna vrednost košarice, število izdelkov na naročilu in podobno
 • Spremljamo odzive na elektronsko pošto, SMS sporočila, telefonske klice in različna oglasna sporočila (TV oglasi, radijski oglasi, spletni oglasi) in na podlagi tega optimiziramo svoje oglaševanje (se odločamo kaj, kje, komu in kako oglaševati)

Tovrstno statistično spremljanje nam omogoča splošno optimizirati poslovanje in oglaševanje ter na podlagi tega uporabnikom tudi nuditi cenovno dostopne izdelke in storitve.

Dostop do vaših preteklih naročil in drugih podatkov s strani svetovalcev v klicnem centru in trgovinah z namenom nudenja boljše storitve in boljših ponudb

Ob vašem klicu v UNIStore klicni center (oz. našega izhodnega klica do vas) ali v primeru vašega obiska UNIStore spletne trgovine (če in ko se boste samostojno identificirali) imajo naši prodajni in podporni svetovalci dostop do vaših zabeleženih osebnih podatkov in zgodovine nakupov, na podlagi česar vam bodo lahko ponudili boljšo storitev in bolj prilagojene ponudbe.

Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na email naslov trgovina@unistore.si ali pa z uporabo obrazca na portalu UNIStore.

Obdelava podatkov o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij

V podjetju RD d.o.o. na podlagi svojega zakonitega interesa obdelujemo podatke o poslanih in neprevzetih naročilih na daljavo, s čimer ugotavljamo, ali in kateri kupci nadproporcionalno na daljavo naročajo izdelke s plačilom ob prevzemu in nato teh izdelkov ne prevzemajo, s čimer nam nastaja poslovna škoda, ki jo želimo preprečiti.

Ko takšne kupce identificiramo, jim v spletni trgovini onemogočimo naročanje izdelkov s plačilom ob prevzemu, še vedno pa jim je omogočeno naročanje izdelkov s takojšnjim predplačilom s plačilnimi karticami ali PayPal-om.

Avtomatsko email komuniciranje z uporabnikom na podlagi njegovega oz. njenega začetka spletnega nakupnega procesa

V podjetju RD d.o.o. na podlagi svojega zakonitega interesa potencialnim kupcem, ki so v nakupovalno košarico dodale izbrane izdelke, a nakupa niso zaključile, občasno pošljemo email sporočila vezana na njihov nezaključen nakup, s ciljem poskusa zaključitve nakupa oziroma nudenjem pomoči in informacij v zvezi s tem.

Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na email naslov trgovina@unistore.si ali pa z uporabo obrazca na portalu UNIStore.

Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s prilagojenimi popusti, ponudbami in vsebinami

V okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) vam skušamo predstaviti ustrezne ponudbe, popuste in druge vsebine, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami.

Za to uporabljamo naslednje vaše podatke:

 • Demografski podatki (spol, datum rojstva oz. starost, naslov), če so na voljo in prostovoljno predani
 • Zgodovina vaših nakupov (kupljeni izdelki, čas nakupa, število nakupov)
 • Enostavno obravnavanje obnašanja na UNIStore spletnem mestu (ogled posameznih izdelkov ali vsebin, ki lahko sproži pošiljanje prilagojenih sporočil), brez uporabe teh podatkov za tvorjenje uporabniških profilov
 • Vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo.

Pri tem ne uporabljamo kakršnegakoli pol-avtomatskega ali avtomatskega profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Pri tem se nikoli ne posvečamo podatkom posameznika, temveč izvajamo agregatno obdelavo večjih skupin.

Na podlagi teh podatkov je nato lahko odvisno, katera sporočila boste prejeli od nas:

 • Katere izdelke in vsebine vam bomo predstavili (npr. o tiskalnikih, rekuperatorjih, itd.), da bodo maksimalno zanimive za vas
 • Kakšne ponudbe boste prejeli (kupci z večjim številom ali frekvenco nakupov pri UNIStore dobijo boljše ponudbe)
 • Kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja

Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na email naslov trgovina@unistore.si ali pa z uporabo obrazca na portalu UNIStore.

Neposredno obveščanje o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko telefonskih klicev in navadne pošte

V podjetju RD d.o.o. na podlagi svojega zakonitega interesa kupce občasno obveščamo o svojih izdelkih, storitvah, popustih in vsebinah tudi preko telefonskih klicev in navadne pošte. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov.

Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na email naslov trgovina@unistore.si ali pa z uporabo obrazca na portalu UNIStore.

Uporaba Facebook oglaševalskega orodja Faceboom Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”)

V podjetju RD d.o.o. na podlagi svojega zakonitega interesa pri spletnem oglaševanju uporabljamo tudi storitev Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”), in sicer ali v sklopu izvajanja osnovnega prilagojenega komuniciranja na podlagi svojega zakonitega interesa ali pa v sklopu pridobljenega soglasja za komuniciranje s prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi uporabnikovega profila.

Ta storitev deluje na naslednji način:

 • Vaš email naslov, ki smo ga od vas pridobili tekom vašega nakupa ali vašega prostovoljnega vnosa, naložimo na Facebook.
 • Facebook izvede primerjavo med vašim email naslovom in svojo bazo uporabnikov in ugotovi, ali ste Facebook uporabnik.
 • Če niste Facebook uporabnik, potem se z vašim email naslovom ne zgodi nič in Facebook z njim ne izvaja nobenih aktivnosti.
 • Če pa ste Facebook uporabnik, vas bo Facebook dodal na novo ustvarjeni seznam prilagojenih občinstev, ki bo samo in izrecno nam omogočal, da tej skupini uporabnikov na Facebooku prikazujemo prilagojene oglase.
 • Na podlagi tega vam lahko na Facebooku prikazujemo bolj usmerjene in vam prilagojene oglase ter predvsem dodatne popuste.

Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na email naslov trgovina@unistore.si ali pa z uporabo obrazca na portalu UNIStore.

OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONITEGA INTERESA

Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

OBDELAVA NA PODLAGI VAŠEGA SOGLASJA

Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke tudiza naslednje namene, kadar za to podate soglasje:

 • zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun priponudniku in ponudnikovo spletno trgovino ter zaradi tehničnih razlogov administracije na ponudnikovi spletni strani,
 • zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki sovam na voljo na spletni strani ponudnika in na vašem spletnem računu/profilu, kga zagotavlja ponudnik,
 • pripravo in pošiljanje personalizirane e-revije, če ste se nanjo naročili,
 • pošiljanje komercialnih ponudb in drugih vsebin preko elektronske pošte, SMS sporočil, navadne pošte ali telefonskih klicev, kadar zato ni druge podlage in ste s tem soglašali,
 • vse druge namene, za katere se specifično strinjate prisodelovanju s ponudnikom.

PROFILIRANJE UPORABNIKOV NA PODLAGI SOGLASJA

Na podlagi vašega soglasja ponudnik izvaja tudi prilagojeno komuniciranje, ki se izvaja preko različnih kanalov komuniciranja (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacijna spletnem mestu, socialnih omrežij).

Ker vam želimo ponuditi najboljše možne ponudbe in vsebine, prilagojene točno vašimpotrebam, z vašim soglasjem oblikujemo vaš profil, ki je osnova zaprilagojeno komuniciranje.

Zato lahko uporabljamo naslednje vaše podatke:

 • Demografski podatki (spol, datum rojstva oz. starost, naslov), česo na voljo in prostovoljno predani,
 • Zgodovina vaših nakupov (kupljeni izdelki, čas nakupa, število nakupov)
 • Odgovori v različnih UNIStore vprašalnikih na UNIStore spletnih mestih
 • Obnašanje na UNIStore spletnih mestih (ogled posameznih izdelkovali vsebin, dodajanje izdelkov v nakupovalno košarico, internetne transakcije)
 • Vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) narazlična sporočila, ki vam jih pošiljamo

Na podlagi tega uporabniškega profila je nato lahko odvisno, kakšne vsebine in ponudbe boste prejemali od nas:

 • Katere izdelke in vsebine vam bomo predstavili (npr. o tiskalnikih,rekuperatorjih, itd.), da bodo maksimalno zanimive za vas
 • Kakšne ponudbe boste prejeli (kupci z večjim številom alifrekvenco nakupov pri UNIStore dobijo boljše ponudbe)
 • Kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerihkanalov komuniciranja

Če ste za tovrstno obdelavo podali soglasje in sedaj tega več ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih ali s pisno zahtevo na email naslov trgovina@unistore.si ali pa z uporabo obrazca na portalu UNIStore.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun pri ponudniku in ponudnikovo spletno trgovino, za ponudnikovo izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših plačil in izpolnitev drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti, za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za zagotovitev, da lahko uporabljate ugodnosti UNIStore kluba, za ponudnikovo pošiljanje e-novic ipd.).

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe inše 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika ali zakonitega interesa, Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, da bi Ponudnik prenehal voditi svoj klub ugodnosti, bi Ponudnik vse osebne podatke, zbrane v ta namen, izbrisal, četudi posameznik, ki je privolil v obdelavo osebnih podatkov za namen članstva v klubu ugodnosti, takega preklica ni podal) ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi lahko sodeluje ponudnik so:

 • računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudnikipravnega svetovanja;
 • ponudniki obdelave podatkov in analitike;
 • vzdrževalci IT sistemov;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp indrugi);
 • ponudniki plačilnih sistemov, kot so Adyen, PayPal, PayU,Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay in drugi);
 • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci (npr.Microsoft);
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google,Facebook).

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Upravljavecin uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

SVOBODA IZBIRE

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati.

Posamezniki,ki se želite odjaviti iz UNIStore e-novic, nam to sporočite na e-naslov trgovina@unistore.si. Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka,e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na isti naslov ali jih spremenite v svojem računu na portalu UNIStore.

AVTOMATSKO BELEŽENJE INFORMACIJ (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskanestrani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovanitretji stranki.

VARNOST

Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem,ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

PRIVOLITEV MLADOLETNE OSEBE V ZVEZI S STORITVAMI INFORMACIJSKE DRUŽBE

Mladoletne osebe do 18 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja (privolitve ali odobritve) nosilca starševske odgovornosti za otroka (enega od staršev ali skrbnikov). Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, zakatere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 18 let), ali jih kakorkoli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka.

Navedeno ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic, kot so pravila oveljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom.

Ponudnik si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na trgovina©unistore.si. Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili - pisno in v skladu s predpisi.

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu UNIStore.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. klub ugodnosti ali prilagojeno obveščanje).

Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in d ločene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR);

Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

 1. podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,
 2. če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
 3. če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
 4. podatki so bili obdelani nezakonito,
 5. podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,
 6. podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov;

Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

 1. če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov,
 2. obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,
 3. ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
 4. ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi;

Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

 1. obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
 2. se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;

Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu UNIStore.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

OBVESTILO NADZORNEMU ORGANU O KRŠITVI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je Ponudnik o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Ponudnik o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je Ponudnik dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

PIŠKOTKI

Med obiskom naših spletnih strani na vašo napravo naložimo piškotke, ki vam pomagajo, da se lažje znajdete v množici informacij in funkcionalnosti, ki vam je na voljo. Z njimi bo ob vaših naslednjih obiskih enostavnejša prijava, prikaz strani bo vedno tak, kot ste si izbrali nazadnje, prav tako pa boste lažje prišli do izdelkov, ki ste jih v preteklosti želeli kupiti.

S piškotki ne zbiramo informacij, po katerih bi vas bilo možno prepoznati, vas elektronsko nadlegovati ali podobno. So pa za delovanje strani nujni, zatorej morajo biti za nemoteno delovanje prisotni. Prosimo vas, da nadaljujete z uporabo strani le, če s tem soglašate. V primeru vprašanj ali dvomov vas vabimo, da nas o tem povprašate na naslov trgovina@unistore.si.

Naša spletna stran je le ena izmed mnogih strani, na katerih lahko na vašo napravo dobite tudi piškotke Google, Facebook, Twitter, Youtube in drugih družbenih medijev, oziroma le te vaš piškotek ob obisku naše strani preberejo. Te strani lahko tako zbrane podatke uporabljajo za različne namene, od analitike, oglaševanja, pa do izboljšave svojih produktov. 

Po slovenski zakonodaji to predstavlja večji poseg v zasebnost uporabnika, zato za njihovo uporabo potrebujemo vašo privolitev. Vsem uporabnikom naših strani svetujemo, da v uporabo piškotkov privolijo.

V primeru nesoglasja je delovanje strani lahko moteno oziroma funkcionalnost okrnjena.

VAŽNO: Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom vašega brskalnika. Z izbiro ustreznih opcij v vašem brskalniku lahko shranjevanje piškotkov po želji kadarkoli omejite ali onemogočite, piškotke na vaši napravi pa kadarkoli trajno zbrišete. 

VAŠA PRIVOLITEV

Z uporabo naših spletnih strani soglašate z objavljenimi pravili.

O morebitnih spremembah pogojev in pravil vas bomo sproti obveščali na naših straneh.

Zadnja sprememba: 24.05.2018.


POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Če na tej strani niste našli ustreznega pojasnila vas vabimo, da obiščete stran z odgovori na pogosta vprašanja.